Betingelser for brug

Sidst opdateret: 20. november 2023

Indledning

Velkommen til InSaver ("Firma", "vi", "vores", "os")!

Disse Servicevilkår ("Vilkår", "Servicevilkår") regulerer din brug af vores hjemmeside, der er placeret på https://insaver.net/ (samlet eller individuelt "Service") drevet af InSaver .

Vores Privatlivspolitik regulerer også din brug af vores Tjeneste og forklarer, hvordan vi indsamler, beskytter og videregiver oplysninger, der stammer fra din brug af vores websider.

Din aftale med os omfatter disse vilkår og vores Privatlivspolitik ("Aftaler"). Du anerkender, at du har læst og forstået Aftaler, og accepterer at være bundet af dem.

Hvis du ikke er enig i (eller ikke kan overholde) aftalerne, må du ikke bruge tjenesten, men giv os besked ved at indsende denne Kontakt os via e-mail så vi kan prøve at finde en løsning. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der ønsker at få adgang til eller bruge tjenesten.

Meddelelser

Ved at bruge vores tjeneste accepterer du at abonnere på nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og andre oplysninger, vi måtte sende. Du kan dog fravælge at modtage nogen eller alle disse meddelelser fra os ved at følge afmeldingslinket eller ved at indsende denne Kontakt os via e-mail .

Konkurrencer, lodtrækninger og kampagner

Eventuelle konkurrencer, lodtrækninger eller andre kampagner (samlet "Kampagner"), der stilles til rådighed via Tjenesten, kan være underlagt regler, der er adskilt fra disse Servicevilkår. Hvis du deltager i kampagner, skal du gennemgå de gældende regler samt vores Fortrolighedspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i strid med disse servicevilkår, gælder kampagnereglerne.

Indhold

Indholdet/materialet, der findes på eller gennem denne tjeneste, tilhører InSaver eller bruges med tilladelse. Du må ikke distribuere, videredistribuere, ændre, overføre, bruge, genbruge, downloade, reproducere, repostere, kopiere eller bruge det nævnte indhold/materiale, hverken helt eller delvist, til kommercielle formål eller til personlig vinding, uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Forbudte anvendelser

Du må kun bruge Tjenesten til lovlige formål og i overensstemmelse med Vilkårene. Du accepterer ikke at bruge tjenesten:

0.1. På nogen måde, der overtræder gældende national eller international lovgivning eller regulering.

0.2. Med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold eller på anden måde.

0.3. At sende eller fremskaffe afsendelse af reklame- eller reklamemateriale, herunder "junk mail", "kædebrev", "spam" eller enhver anden lignende opfordring.

0.4. At efterligne eller forsøge at efterligne Company, en Company-medarbejder, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed.

0.5. På enhver måde, der krænker andres rettigheder, eller på nogen måde er ulovlig, truende, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter.

0.6. At engagere sig i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer nogens brug eller nydelse af Tjenesten, eller som, som bestemt af os, kan skade eller fornærme Virksomheden eller brugere af Tjenesten eller udsætte dem for ansvar.

Derudover accepterer du ikke at:

0.1. Brug Tjenesten på enhver måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe Tjenesten eller forstyrre en anden parts brug af Tjenesten, herunder deres evne til at engagere sig i aktiviteter i realtid gennem Tjenesten.

0.2. Brug enhver robot, edderkop eller andre automatiske enheder, processer eller midler til at få adgang til tjenesten til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af materiale på tjenesten.

0.3. Brug enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på tjenesten eller til ethvert andet uautoriseret formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.

0.4. Brug enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af tjenesten.

0.5. Indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.

0.6. Forsøg på at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre nogen dele af tjenesten, den server, hvor tjenesten er gemt, eller enhver server, computer eller database, der er tilsluttet tjenesten.

0.7. Angrebstjeneste via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

0.8. Tag enhver handling, der kan skade eller forfalske virksomhedens vurdering.

0.9. Forsøg ellers at forstyrre den korrekte funktion af tjenesten.

Analytics

Analyser, der indsamles på dette websted, indsamles af Google Analytics. Google Analytics sporer, hvor du kom fra via din IP-adresseplacering. Privatlivspolitik for Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Intellektuel ejendomsret

Tjenesten og dens oprindelige indhold (med undtagelse af indhold, der leveres af brugere, og indhold, der skrabes ved brug af vores værktøjer og/eller tjenester), funktioner og funktionalitet er og vil forblive InSavers og dets licensgiveres eksklusive ejendom. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i og uden for lande. Vores varemærker må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra InSaver.

Ophavsretspolitik

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er vores politik at reagere på ethvert krav om, at Indhold, der er indsendt på Tjenesten, krænker ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder ("Krænkelse") for enhver person eller enhed.

Hvis du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret på vegne af en, og du mener, at det ophavsretligt beskyttede arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, skal du indsende dit krav ved at indsende dette Kontakt os via e-mail , med emnelinjen: "Ophavsretskrænkelse" og medtag i dit krav en detaljeret beskrivelse af den påståede krænkelse som beskrevet nedenfor under "DMCA-meddelelse og procedure for krav om krænkelse af ophavsret"

Du kan blive holdt ansvarlig for skader (herunder omkostninger og advokatsalærer) for urigtige oplysninger eller påstande i dårlig tro om krænkelse af indhold, der findes på og/eller via tjenesten om din ophavsret.

DMCA-meddelelse og procedure for krav om krænkelse af ophavsret

Du kan indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved at give vores Copyright Agent følgende oplysninger skriftligt (se 17 U.S.C 512( c )( 3) for yderligere detaljer):

0.1. en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettens interesse;

0.2. en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket, herunder webadressen (dvs. websideadressen) på det sted, hvor det ophavsretligt beskyttede værk findes, eller en kopi af det ophavsretligt beskyttede værk;

0.3. identifikation af webadressen eller en anden specifik placering på tjenesten, hvor det materiale, som du hævder krænker, er placeret;

din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;

en udtalelse fra dig om, at du har god tro til at mene, at ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven ikke har givet tilladelse til den omstridte brug;

0.6. en erklæring fra dig under strafansvar om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.

Du kan kontakte vores ophavsretsagent ved at indsende denne Kontakt os via e-mail

Fejlrapportering og feedback

Du kan give os enten direkte indsendelse af denne Kontakt os via e-mail eller via tredjepartswebsteder og -værktøjer med information og feedback vedrørende fejl, forslag til forbedringer, ideer, problemer, klager og andre forhold relateret til vores service ("Feedback"). Du anerkender og accepterer, at: (i) du ikke må beholde, erhverve eller hævde nogen intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder, titel eller interesse i eller til feedbacken; (ii) virksomheden kan have udviklet ideer svarende til feedbacken; (iii) feedback indeholder ikke fortrolige oplysninger eller proprietære oplysninger fra dig eller nogen tredjepart, og (iv) virksomheden er ikke under nogen fortrolighedsforpligtelse med hensyn til feedbacken.Hvis overførslen af ejerskabet til feedbacken ikke er mulig på grund af gældende obligatoriske love, giver du selskabet og dets datterselskaber en eksklusiv, overdragelig, uigenkaldelig, gratis, underlicenserbar, ubegrænset og evig ret til at bruge (herunder kopiere, ændre, oprette afledte værker, offentliggøre, distribuere og kommercialisere) feedback på enhver måde og til ethvert formål.

Link til andre hjemmesider

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af InSaver.

InSaver har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Vi garanterer ikke tilbud fra nogen af disse enheder/individer eller deres hjemmesider.

13.1 Forbehold af rettigheder

Vi forbeholder os ret til at anmode om, at du fjerner alle links eller et bestemt link til vores hjemmeside. Du godkender straks at fjerne alle links til vores hjemmeside efter anmodning. Vi forbeholder os også ret til at ændre disse vilkår og betingelser og deres tilknytningspolitik til enhver tid. Ved løbende at linke til vores hjemmeside accepterer du at være bundet til og følge disse vilkår og betingelser for sammenkædning.

13.2 Fjernelse af links fra vores hjemmeside

Hvis du finder et link på vores hjemmeside, der er stødende af en eller anden grund, er du velkommen til at Kontakt os via e-mail og informer os når som helst. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi er ikke forpligtet til eller så eller til at svare dig direkte.

Vi sikrer ikke, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, vi garanterer ikke dens fuldstændighed eller nøjagtighed; vi lover heller ikke at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes ajour.

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT SELSKABET IKKE ER ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR NOGEN SKADE ELLER TAB, DER ER FORÅRSAGET ELLER PÅSTÅS AT VÆRE FORÅRSAGET AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER TILLID TIL SÅDANT INDHOLD, VARER ELLER TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA SÅDANNE TREDJEPARTSWEBSTEDER ELLER TJENESTER.

VI RÅDER DIG PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT LÆSE SERVICEVILKÅRENE OG PRIVATLIVSPOLITIKKERNE FOR ALLE TREDJEPARTSWEBSTEDER ELLER -TJENESTER, SOM DU BESØGER.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende garanti:

DISSE TJENESTER LEVERES AF VIRKSOMHEDEN PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS. SELSKABET GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED HENSYN TIL DRIFTEN AF DERES TJENESTER, ELLER DE OPLYSNINGER, INDHOLD ELLER MATERIALER, DER ER INKLUDERET DERI. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG AF DISSE TJENESTER, DERES INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER GENSTANDE, DER ER OPNÅET FRA OS, ER PÅ EGEN RISIKO.

HVERKEN FIRMA ELLER NOGEN PERSON, DER ER FORBUNDET MED FIRMAET, GIVER NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL TJENESTERNES FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED.UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN, DER ER FORBUNDET MED VIRKSOMHEDEN, AT TJENESTERNE, DERES INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER ELLER ELEMENTER, DER ER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE, VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, FEJLFRIE ELLER UAFBRUDTE.ELLER AT FEJL VIL BLIVE RETTET, AT TJENESTERNE ELLER SERVEREN, DER GØR DEM TILGÆNGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT TJENESTERNE ELLER NOGEN TJENESTER ELLER GENSTANDE, DER ER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE, ELLERS VIL OPFYLDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

SELSKABET FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.

OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Ansvarsbregrænsning

MEDMINDRE DET ER FORBUDT VED LOV, VIL DU HOLDE OS OG VORES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SKADESLØSE FOR ENHVER INDIREKTE, STRAFFENDE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE, UANSET HVORDAN DEN OPSTÅR (HERUNDER ADVOKATSALÆRER OG ALLE RELATEREDE OMKOSTNINGER OG UDGIFTER TIL RETSSAGER OG VOLDGIFT, ELLER VED RETSSAG ELLER VED APPEL.OM NOGEN, UANSET OM DER ER INDLEDT RETSSAGER ELLER VOLDGIFT), UANSET OM DER ER TALE OM EN KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING, ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT KRAV OM PERSONSKADE ELLER TINGSSKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DENNE AFTALE OG ENHVER OVERTRÆDELSE FRA DIN SIDE AF FØDERALE, STATSLIGE ELLER LOKALE LOVE, VEDTÆGTER, REGLER ELLER FORSKRIFTER, SELVOM VIRKSOMHEDEN TIDLIGERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE. BORTSET FRA, HVAD DER ER FORBUDT VED LOV, HVIS DER FINDES ANSVAR FOR VIRKSOMHEDENS DEL, VIL DET VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTERNE OG/ELLER TJENESTERNE, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DER VÆRE FØLGESKADER ELLER STRAFFENDE SKADER. NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF STRAFFENDE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN FORUDGÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Ophør

Vi kan opsige eller suspendere din konto og spærre adgangen til Tjenesten med det samme, uden forudgående varsel eller ansvar, efter vores eget skøn, uanset årsag og uden begrænsning, herunder men ikke begrænset til brud på Vilkårene.

Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du simpelthen stoppe med at bruge tjenesten.

Alle bestemmelser i Vilkårene, som i sagens natur skal overleve opsigelsen, skal overleve opsigelsen, herunder, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger.

Lov

Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Bangladesh, som gælder for aftalen uden hensyn til dens lovvalgsregler.

Vores undladelse af at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår vil ikke blive betragtet som et afkald på disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse Vilkår i kraft. Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores Service og erstatter og erstatter alle tidligere aftaler, vi måtte have haft mellem os vedrørende Service.

Ændringer til service

Vi forbeholder os ret til at tilbagetrække eller ændre vores Tjeneste og enhver tjeneste eller materiale, vi leverer via Tjenesten, efter eget skøn uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis hele eller en del af tjenesten af en eller anden grund ikke er tilgængelig på noget tidspunkt eller i nogen periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af tjenesten eller hele tjenesten til brugere, herunder registrerede brugere.

Ændringer af vilkår

Vi kan til enhver tid ændre Vilkårene ved at offentliggøre de ændrede vilkår på dette websted. Det er dit ansvar at gennemgå disse vilkår med jævne mellemrum.

Din fortsatte brug af platformen efter offentliggørelsen af de reviderede vilkår betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne. Du forventes at tjekke denne side ofte, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores Tjeneste, efter at eventuelle revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, er du ikke længere autoriseret til at bruge tjenesten.

Fraskrivelse og adskillelse

Ingen afkald fra Selskabets side på noget vilkår eller betingelse, der er angivet i Vilkårene, skal betragtes som et yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller betingelse eller et afkald på noget andet vilkår eller betingelse, og enhver undladelse fra Selskabets side af at hævde en rettighed eller bestemmelse i henhold til Vilkårene skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Hvis en bestemmelse i Vilkårene af en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses til det mindste omfang, således at de resterende bestemmelser i Vilkårene vil fortsætte med fuld kraft og virkning.

Tak

VED AT BRUGE TJENESTEN ELLER ANDRE TJENESTER, DER LEVERES AF OS, ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST DISSE SERVICEVILKÅR OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DEM.

Kontakt os

Send din feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support ved at indsende denne Kontakt os via e-mail