Användarvillkor

Senast uppdaterat: 20 november 2023

Inledning

Välkommen till InSaver ("Företag", "vi", "vår", "oss")!

Dessa användarvillkor ("Villkor", "Användarvillkor") reglerar din användning av vår webbplats som finns på https://insaver.net/ (tillsammans eller individuellt "Service") som drivs av InSaver .

Våra Integritetspolicy reglerar också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som härrör från din användning av våra webbsidor.

Ditt avtal med oss inkluderar dessa villkor och våra Integritetspolicy ("Avtal"). Du bekräftar att du har läst och förstått Avtal, och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte godkänner (eller inte kan följa) Avtalen får du inte använda Tjänsten, men vänligen meddela oss genom att skicka in detta Kontakta oss via e-post så att vi kan försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

Kommunikation

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja bort att ta emot någon, eller alla, av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller genom att skicka in denna Kontakta oss via e-post .

Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Eventuella tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (kollektivt "Kampanjer") som görs tillgängliga via Tjänsten kan regleras av regler som skiljer sig från dessa Användarvillkor. Om du deltar i några kampanjer, vänligen läs gällande regler samt vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor gäller kampanjreglerna.

Innehåll

Innehållet/materialet som finns på eller genom denna tjänst tillhör InSaver eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, omfördela, modifiera, överföra, använda, återanvända, ladda ner, reproducera, återposta, kopiera eller använda nämnda innehåll/material, vare sig helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för personlig vinning, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från oss.

Förbjuden användning

Du får endast använda Tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med Villkoren. Du samtycker till att inte använda Tjänsten:

0.1. På något sätt som bryter mot gällande nationell eller internationell lag eller förordning.

0.2. I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0.3. För att överföra eller upphandla sändning av reklam eller marknadsföringsmaterial, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "spam" eller någon annan liknande uppmaning.

0.4. Att utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara Företag, en Företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0.5. På något sätt som kränker andras rättigheter, eller på något sätt är olagligt, hotfullt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

0.6. Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller njutning av tjänsten, eller som, enligt vår bedömning, kan skada eller förolämpa företaget eller användare av tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom samtycker du till att inte:

0.1. Använd Tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att engagera sig i realtidsaktiviteter genom Tjänsten.

0.2. Använd någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt tjänsten för något ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av något av materialet på tjänsten.

0.3. Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt föregående skriftliga samtycke.

0.4. Använd någon enhet, programvara eller rutin som stör tjänstens korrekta funktion.

0.5. Introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0.6. Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av tjänsten, servern där tjänsten lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till tjänsten.

0.7. Attackera tjänsten via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

0.8. Vidta alla åtgärder som kan skada eller förfalska företagets betyg.

0.9. Försök annars att störa tjänstens korrekta funktion.

Statistik

Analyser som samlas in på denna webbplats samlas in av Google Analytics. Google Analytics spårar var du kom ifrån genom din IP-adressplats. Sekretesspolicy för Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare och innehåll som skrapas genom användning av våra verktyg och/eller tjänster), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli exklusiv egendom för InSaver och dess licensgivare. Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i och andra länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från InSaver.

upphovsrättspolicy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på tjänsten kränker upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter ("intrång") för någon person eller enhet.

Om du är en upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad på uppdrag av en, och du tror att det upphovsrättsskyddade arbetet har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen skicka in ditt anspråk genom att skicka in detta Kontakta oss via e-post , med ämnesraden: "Upphovsrättsintrång" och inkludera i ditt anspråk en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget enligt nedan, under "DMCA-meddelande och förfarande för upphovsrättsintrångsanspråk"

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatkostnader) för felaktiga uppgifter eller påståenden i dålig tro om intrång i något innehåll som finns på och/eller genom tjänsten om din upphovsrätt.

DMCA-meddelande och förfarande för påståenden om intrång i upphovsrätten

Du kan skicka in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att förse vår upphovsrättsombud med följande information skriftligen (se 17 U.S.C 512(c)(3) för ytterligare detaljer):

0.1. en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättens intresse;

0.2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du hävdar har kränkts, inklusive webbadressen (dvs. webbadress) till den plats där det upphovsrättsskyddade arbetet finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade arbetet;

0.3. identifiering av webbadressen eller annan specifik plats på Tjänsten där materialet som du hävdar gör intrång finns;

a. din adress, telefonnummer och e-postadress;

En deklaration av dig att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, hans/hennes agent, eller enligt gällande lagar

0.6. ett uttalande av dig, under straffansvar för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Du kan kontakta vår upphovsrättsombud genom att skicka in detta Kontakta oss via e-post

Felrapportering och feedback

Du kan ge oss antingen direkt skicka in detta Kontakta oss via e-post eller via tredje parts webbplatser och verktyg med information och feedback om fel, förslag till förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra frågor relaterade till vår tjänst ("Feedback"). Du bekräftar och samtycker till att: (i) du inte ska behålla, förvärva eller hävda någon immateriell rättighet eller andra rättigheter, titel eller intresse i eller till Feedbacken; (ii) Företaget kan ha utvecklat idéer som liknar Feedbacken; (iii) Feedback innehåller inte konfidentiell information eller proprietär information från dig eller någon tredje part, och (iv) Företaget har ingen tystnadsplikt med avseende på Feedbacken.Om överföringen av äganderätten till feedbacken inte är möjlig på grund av tillämpliga obligatoriska lagar, beviljar du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överförbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicensierbar, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, ändra, skapa härledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) feedback på något sätt och för något ändamål.

Länkar till andra webbsidor

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av InSaver.

InSaver har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser.

13.1 Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkningspolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

13.2 Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att Kontakta oss via e-post och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; inte heller lovar vi att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKA VARA ANSVARIGT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKATS ELLER PÅSTÅS ORSAKAS AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL SÅDANT INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER VIA SÅDANA TREDJE PARTS WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER.

VI RÅDER DIG STARKT ATT LÄSA ANVÄNDARVILLKOREN OCH SEKRETESSPOLICYN FÖR TREDJE PARTS WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER SOM DU BESÖKER.

FRISKRIVNING AV GARANTI.

DESSA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET". FÖRETAGET GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, NÄR DET GÄLLER DRIFTEN AV DERAS TJÄNSTER, ELLER INFORMATIONEN, INNEHÅLLET ELLER MATERIALET SOM INGÅR DÄRI. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER, DERAS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLITS FRÅN OSS ÄR PÅ EGEN RISK.

VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESENTATION MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET.UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GARANTERAR VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET ATT TJÄNSTERNA, DERAS INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER ARTIKLAR SOM ERHÅLLITS GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA.ELLER ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS GENOM TJÄNSTERNA ANNARS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR.

FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL.

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Ansvarsbegränsning

FÖRUTOM VAD SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG KOMMER DU ATT HÅLLA OSS OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER SKADESLÖSA FÖR INDIREKTA, STRAFFBARA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT HUR DE UPPSTÅR (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN OCH ALLA RELATERADE KOSTNADER OCH UTGIFTER FÖR RÄTTSTVISTER OCH SKILJEFÖRFARANDEN, ELLER VID RÄTTEGÅNG ELLER ÖVERKLAGANDE.OM NÅGON, OAVSETT OM TVISTER ELLER SKILJEFÖRFARANDE HAR INLETTS ELLER INTE), VARE SIG I EN ÅTGÄRD AV KONTRAKT, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN SKADESTÅNDSGRUNDANDE ÅTGÄRD, ELLER TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA ANSPRÅK FÖR PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM, SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL OCH EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER AV DIG AV FEDERALA, STATLIGA ELLER LOKALA LAGAR, STADGAR, REGLER ELLER FÖRESKRIFTER, ÄVEN OM FÖRETAGET TIDIGARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, OM DET FINNS ANSVAR FÖR FÖRETAGETS DEL, KOMMER DET ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET ATT FINNAS FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV STRAFF-, OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTNINGEN KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto och spärra åtkomst till tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur borde fortlöpa, ska fortlöpa efter uppsägning av Tjänster, inklusive utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeslut och ansvarsbegränsning.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Bangladesh, som gäller lag för avtalet utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss om tjänsten.

Ändringar i tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår tjänst och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller via tjänsten, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om hela eller någon del av tjänsten av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av Tjänsten, eller hela Tjänsten, till användare, inklusive registrerade användare.

Ändringar av villkor

Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att granska dessa villkor regelbundet.

Din fortsatta användning av plattformen efter publiceringen av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera den här sidan ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att eventuella ändringar trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda tjänsten.

Avstående och avskiljbarhet

Inget avstående från företaget av något villkor som anges i villkoren ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor eller villkor, och företagets underlåtenhet att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse i villkoren av en domstol eller annan behörig domstol anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätter att gälla fullt ut.

Författarnas tack

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DEM.

Kontakta oss

Vänligen skicka din feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support genom att skicka in detta Kontakta oss via e-post