ข้อกำหนดการใช้

อัพเดทล่าสุด: 20 พฤศจิกายน 2566

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ InSaver (" บริษัท ", "เรา "," ของเรา ", "พวกเรา ")!

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (" ข้อกำหนด ", "ข้อกำหนดในการให้บริการ ") ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ตั้งอยู่ที่ https://insaver.net/ (ร่วมกันหรือเป็นรายบุคคล "บริการ ") ดำเนินการโดย InSaver .

กระบวนการ นโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังควบคุมการใช้บริการของเราของคุณและอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมปกป้องและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้เว็บเพจของเรา

ข้อตกลงของคุณกับเรารวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (" ข้อตกลง ") คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง (หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้) คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้แต่โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งข้อมูลนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล เพื่อที่เราจะได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหาข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และผู้อื่นทุกคนที่ต้องการเข้าถึงหรือใช้บริการ

การสื่อสาร

โดยการใช้บริการของเราคุณตกลงที่จะสมัครรับจดหมายข่าวสื่อการตลาดหรือการส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นๆที่เราอาจส่งอย่างไรก็ตามคุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ใดๆหรือทั้งหมดจากเราโดยไปที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลหรือโดยการส่งสิ่งนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล .

การแข่งขันชิงรางวัลและโปรโมชั่น

การแข่งขันการชิงโชคหรือโปรโมชั่นอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "โปรโมชั่น ") ที่ให้บริการผ่านบริการอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกต่างหากจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หากคุณเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆโปรดอ่านกฎที่บังคับใช้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหากกฎสำหรับโปรโมชั่นขัดแย้งกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้กฎโปรโมชั่นจะมีผลบังคับใช้

เนื้อหา

เนื้อหา/เนื้อหาที่พบในหรือผ่านบริการนี้เป็นทรัพย์สินของ InSaver หรือใช้โดยได้รับอนุญาตคุณไม่สามารถแจกจ่ายแจกจ่ายแก้ไขส่งใช้นำมาใช้ใหม่ดาวน์โหลดทำซ้ำโพสต์ซ้ำคัดลอกหรือใช้เนื้อหา/วัสดุดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

การใช้ที่ต้องห้าม

คุณสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้นคุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการ:

0.1. ในทางใดๆที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้

0.2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทำร้ายหรือพยายามแสวงหาประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่งโดยการเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆ

0.3. เพื่อส่งหรือจัดหาการส่งสื่อโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆรวมถึง "จดหมายขยะ "," จดหมายลูกโซ่ ", "สแปม" หรือการชักชวนอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

0.4. แอบอ้างหรือพยายามแอบอ้างเป็นบริษัทพนักงานของบริษัทผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

0.5. ในทางใดๆที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือในทางใดๆที่ผิดกฎหมายคุกคามฉ้อโกงหรือเป็นอันตรายหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายฉ้อโกงหรือเป็นอันตราย

0.6. เพื่อมีส่วนร่วมในการกระทำอื่นใดที่จำกัดหรือยับยั้งการใช้งานหรือความเพลิดเพลินในการให้บริการของใครก็ตามหรือที่เรากำหนดอาจเป็นอันตรายหรือทำให้บริษัทหรือผู้ใช้บริการขุ่นเคืองหรือทำให้พวกเขาต้องรับผิด

นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่:

0.1. ใช้บริการในลักษณะใดๆที่สามารถปิดใช้งานรับภาระมากเกินไปสร้างความเสียหายหรือทำให้บริการบกพร่องหรือแทรกแซงการใช้บริการของบุคคลอื่นรวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านบริการ

0.2. ใช้หุ่นยนต์สไปเดอร์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆประมวลผลหรือวิธีการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆรวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆในบริการ

0.3. ใช้กระบวนการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆในบริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

0.4. ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือกิจวัตรประจำวันใดๆที่รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของบริการ

0.5. แนะนำไวรัสม้าโทรจันเวิร์มระเบิดตรรกะหรือวัสดุอื่นๆที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี

0.6. พยายามเข้าถึงแทรกแซงสร้างความเสียหายหรือรบกวนส่วนใดๆของบริการเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บบริการหรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใดๆที่เชื่อมต่อกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

0.7. บริการโจมตีผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

0.8. ดำเนินการใดๆที่อาจสร้างความเสียหายหรือปลอมแปลงการจัดอันดับของบริษัท

0.9. มิฉะนั้นพยายามที่จะรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของบริการ

แดชบอร์ด

การวิเคราะห์ที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้จะถูกรวบรวมโดย Google Analytics Google Analytics จะติดตามตำแหน่งที่คุณมาจากที่อยู่ IP ของคุณนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาดั้งเดิม (ไม่รวมเนื้อหาที่ผู้ใช้ให้ไว้และเนื้อหาที่คัดลอกโดยการใช้เครื่องมือและ/หรือบริการของเรา) คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ InSaver และผู้ออกใบอนุญาตบริการได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆของและต่างประเทศเครื่องหมายการค้าของเราจะไม่ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก InSaver

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการเรียกร้องใดๆที่เนื้อหาที่โพสต์บนบริการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (" การละเมิด ") ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตในนามของ ONE และคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ได้รับการคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดส่งคำขอของคุณผ่านการส่งนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล โดยมีหัวข้อว่า: "การละเมิดลิขสิทธิ์" และรวมถึงคำอธิบายโดยละเอียดของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาไว้ในการเรียกร้องของคุณตามรายละเอียดด้านล่างภายใต้ "ประกาศ DMCA และขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์"

คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ) สำหรับการบิดเบือนความจริงหรือการเรียกร้องที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับการละเมิดเนื้อหาใดๆที่พบในและ/หรือผ่านบริการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของคุณ

ประกาศ DMCA และขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเรา (ดู 17 U.S.C 512 (c )( 3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นหรือผลประโยชน์อื่น

(b) รายละเอียดของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดรวมทั้ง URL (ที่อยู่หน้าเว็บ) ที่งานลิขสิทธิ์นั้นมีอยู่หรือสำเนางานลิขสิทธิ์นั้น;

0.3. การระบุ URL หรือตำแหน่งเฉพาะอื่นๆในบริการที่เนื้อหาที่คุณอ้างว่าละเมิดตั้งอยู่

ที่อยู่ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

คำแถลงโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ

คำแถลงโดยคุณภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่า ข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณมีความถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

คุณสามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราผ่านการส่งข้อมูลนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล

เกิดข้อผิดพลาดในการรายงานและข้อเสนอแนะ

คุณสามารถส่งข้อมูลนี้ให้เราได้โดยตรง ติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือผ่านเว็บไซต์และเครื่องมือของบุคคลที่สามที่มีข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงความคิดปัญหาข้อร้องเรียนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา (" ข้อเสนอแนะ ") คุณรับทราบและยอมรับว่า: (i) คุณจะต้องไม่เก็บรักษาได้รับหรือยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นใดในหรือต่อข้อเสนอแนะ (ii) บริษัทอาจพัฒนาแนวคิดที่คล้ายกับข้อเสนอแนะ (iii) ข้อเสนอแนะไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จากคุณหรือบุคคลที่สามและ (iv) บริษัทไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในกรณีที่การโอนความเป็นเจ้าของไปยังข้อเสนอแนะไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายบังคับที่บังคับใช้คุณให้สิทธิ์พิเศษแก่บริษัทและบริษัทในเครือในการโอนสิทธิ์ไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายให้สิทธิ์ช่วงไม่จำกัดและตลอดไปในการใช้งาน (รวมถึงการคัดลอกแก้ไขสร้างผลงานลอกเลียนแบบเผยแพร่แจกจ่ายและทำการค้า) ข้อเสนอแนะในลักษณะใดๆและเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย InSaver

InSaver ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเราไม่รับประกันข้อเสนอของหน่วยงาน/บุคคลเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของพวกเขา

13.1 การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใดๆที่เฉพาะเจาะจงไปยังเว็บไซต์ของเราคุณอนุมัติที่จะลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอนอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลาโดยการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ของเราคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

13.2 การนำลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงก์ใดๆบนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณมีอิสระที่จะ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล และแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาเราจะพิจารณาคำขอลบลิงค์แต่เราไม่มีข้อผูกมัดหรือตอบกลับคุณโดยตรง

เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้องเราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องและเราไม่สัญญาว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใดๆที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การยกเว้นการรับประกัน

บริการเหล่านี้ให้บริการโดยบริษัทบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใดๆไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริการของพวกเขาหรือข้อมูลเนื้อหาหรือวัสดุที่รวมอยู่ในนั้นคุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้บริการเหล่านี้เนื้อหาและบริการหรือรายการใดๆที่ได้รับจากเราเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองใดๆเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือคุณภาพความถูกต้องหรือความพร้อมใช้งานของบริการโดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการเนื้อหาหรือบริการหรือรายการใดๆที่ได้รับผ่านบริการจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงักหรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขว่าบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้พร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆหรือบริการหรือบริการหรือรายการใดๆที่ได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ

บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่นๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการค้าการไม่ละเมิดและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันใดๆที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การจำกัดความรับผิดชอบ

เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้คุณจะถือว่าเราและเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานและตัวแทนของเราไม่เป็นอันตรายต่อความเสียหายทางอ้อมการลงโทษพิเศษความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้น (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและอนุญาโตตุลาการหรือในการพิจารณาคดีหรือในการอุทธรณ์หากมีไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการ) ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามสัญญาความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดอื่นๆหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใดๆสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้และการละเมิดใดๆของคุณต่อกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐหรือท้องถิ่นแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก่อนหน้านี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายห้ามหากพบความรับผิดในส่วนของบริษัทจะจำกัดจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและไม่ว่าในกรณีใดจะไม่มีความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษรัฐบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดจากการลงโทษความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นก่อนหน้านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การยกเลิก

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณและระงับการเข้าถึงบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีข้อจำกัดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนด

หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณคุณสามารถหยุดใช้บริการได้

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรมีผลต่อการยุติจะยังคงมีผลต่อการยุติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทบัญญัติความเป็นเจ้าของข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของบังคลาเทศซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้บังคับกับข้อตกลงโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้นหากบทบัญญัติใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลงบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการของเราและบริการหรือเนื้อหาใดๆที่เราให้ผ่านบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเราจะไม่รับผิดชอบหากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามบริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือช่วงเวลาใดๆในบางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของบริการหรือบริการทั้งหมดให้กับผู้ใช้รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

การแก้ไขข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์นี้คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ

การที่คุณใช้แพลตฟอร์มต่อไปหลังจากโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณควรตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆเนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆมีผลบังคับใช้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการอีกต่อไป

การยกเว้นและการเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

การสละสิทธิ์โดยบริษัทในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดและความล้มเหลวใดๆของบริษัทในการยืนยันสิทธิ์หรือบทบัญญัติภายใต้ข้อกำหนดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

หากบทบัญญัติใดๆของข้อกำหนดถูกศาลหรือศาลอื่นๆของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจถือเป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือจำกัดไว้ในขอบเขตขั้นต่ำที่บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

การรับรู้

โดยการใช้บริการหรือบริการอื่นๆที่ให้บริการโดยเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

ติดต่อเรา

โปรดส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นคำขอการสนับสนุนทางเทคนิคของคุณโดยการส่งสิ่งนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล